أخبار و أنشطة

--------------------------------------------------------------

President Maduro celebrated UNASUR's first 10 years

--------------------------------------------------------------

Lanzamiento del Cuarto Libro Traducido al Árabe por la Embajada de Venezuela en Jordania

--------------------------------------------------------------

Presidente Maduro recibe Cartas Credenciales de ocho nuevos embajadores

--------------------------------------------------------------

Nueva Esparta será escenario de la cumbre de países No Alineados

venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur

معرض الأفلام

معرض الصور

img15 img16 2 1 img14 3 mango